ЛЮАС


Начало

За нас


Фирма ЛЮАС ООД е съучредител на Европейската асоциация за наука и образование с офиси в София, Берлин и Киев с цел РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО. На това основание - и на двустранни договори с университетите от различни страни, записваме студенти по всички специалности – без приемни изпити, платено образование – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение – в Украйна, Германия, Гърция, Кипър,Русия и САЩ.

Фирма ЛЮАС ООД е представител на Министерство на образованието на Украйна за Р.България. Издаденият лиценз № 000555.03.03.2009г. ни дава право за набиране на кандидати за обучение във всички учебни заведения на Украйна - по всички специалности, форми и степени на образованието. От дълги години стотици младежи се учат в избрания от тях университет и специалност в Украйна – без приемни изпити, платено обучение. Значителна част от тях по време на следването се прехвърлят да учат в български или чуждестранни учебни заведения , а не малко избират да получат призната в цял свят украинска диплома и желана работа в чужбина.
Фирмата консултира кандидат-студентите, като им посочва най-подходящото за тях учебно заведение и специалност, превежда и легализира необходимите за записване документи и предоставя удостоверение от Министерство на образованието на Украйна, че желаещият да се обучава вече е записан за студент, след което урежда визите и пътуването. Представител на фирмата води студентите в избрания от тях ВУЗ и урежда всички въпроси от административен, финансов и технически характер по настаняването и следването. Студентът може да бъде съпровождан от придружител, като за придружителя закупуваме допълнително билет. По време на учебната година посещаваме нашите студенти в Украйна, интересуваме се за тяхното развитие и решаваме възникналите проблеми.
Учебната година започва на 01. 09. Възможно е записване и след тази дата.
ПРЕДЛАГАТ СЕ САМО АКРЕДИТИРАНИ УНИВЕРСИТЕТИ.
Преподаването е на английски, руски или украински език. Учебниците се получават безплатно от библиотеката на ВУЗ-а.
Таксите за обучение и за общежитие се плащат в банката на учебното заведение в Украйна и стойността им зависи от населеното място и учебното заведение.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:


- диплом за средно образование


- задграничен паспорт с валидност най-малко една година


- акт за раждане за чужбина


- медицинско свидетелство с изследване за СПИН и ВАСЕРМАН


- 16 броя снимки – паспортен формат на растерна хартия.