ЛЮАС


Медицина

МЕДИЦИНА

Годишната такса за обучение на руски език е от 3 100 до 3 710 щ.д., платима на две вноски.

Обучението на английски език е от 3 650 до 4 300 щ.д.

Общежитие – между 150 и 300 щ.д., платими при записване.

Срок на обучение – 6 години.     

Регистрация в полицията - 50 щ.д.

Застраховка, медицински разноски - 60 щ.д.       

 Аспирантура
Годишната такса за обучение е от 4 500 $

Ординатура
Годишна такса за обучение - 4 000 $