ЛЮАС


Стоматология

 

СТОМАТОЛОГИЯ 

 

Годишната такса за обучение на руски език е от 3 200 до 4 080 щ.д., платима на две вноски.

Обучението на английски език е от 3 750 до 4 820 щ.д.

Общежитие – между 150 и 300 щ.д., платими при записване.

Срок на обучение – 5 години.     

Регистрация в полицията - 50 щ.д.

Застраховка, медицински разноски - 60 щ.д.       

 

Аспирантура
Годишната такса за обучение е  4 500 $

Ординатура
Годишна такса за обучение - 4 000 $