ЛЮАС


Ветеринарна медицина

 

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

 

Таксата за обучение за една година – платима на две вноски, е между 1 000 и 2 000 щ.д.

Общежитие – между 150 и 250 щ.д. годишно, платими при записването.

Обучението е на руски език.

Срок на обучение:

-          за ветеринарна медицина – 5,5 години

-          за зооинженерство – 5 години

 

Завършилите ДОКТОР ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА и ЗООИНЖЕНЕРСТВО могат да получат СЛЕДДИПЛОМНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ с едногодишно обучение по:

 

-          Болести на дребните животни

-          Лабораторна диагностика

-          Акушерство и гинекология на животните

-          Племенна работа

-          Технология на преработване на продуктите от животновъдството

-          Свиневъдство

-          Птицевъдство

-          Коневъдство

-          Рибовъдство

-          Кинология

-          Технология за преработка на фуража и фуражните добавки