ЛЮАС


Университети

Фирма ЛЮАС ООД поддържа връзки със следните УНИВЕРСИТЕТИ  В УКРАЙНА:

КРИМ – Държавен медицински университет

ЧЕРНОВЦИ – Буковински държавен медицински университет

ХАРКОВ – Медицински университет

ПОЛТАВА – Стоматологична академия


ВИНИЦА - Национален медицински университет “Н.И.Пирогов”
ХАРКОВ – Национален фармацевтичен университет

ХАРКОВ – Национален зооветеринарен университет

ПОЛТАВА – Икономически университет

КИЕВ – Национален авиационен университет

КИЕВ – Национален университет „Тарас Шевченко”

КИРОВГРАД – Държавна авиационна академия на Украйна

СЕВАСТОПОЛ – Севастополски национален у-тет по ядрена енергия и промишленост

ХАРКОВ – Национален технически университет

ХАРКОВ – Национален аерокосмически университет

ХАРКОВ – Национален автомобилно-пътен университет

ХАРКОВ – Национален университет „Н.В.Каразин”

ХАРКОВ – Университет по архитектура и строителство

    Организацията на записването включва подаване и приемане на необходимите документи в офиса на фирмата, превод, легализация и изпращане в избраното учебно заведение. От съответния университет и от Министерство на образованието на Украйна получаваме покана за обучение, определяме ден за заминаване и вземаме билети за влак  за студентите. ЦЕНАТА на еднопосочния билет се движи от 120 до 150 лв., в зависимост от града, в който се намира избраният университет.

    ТАКСИТЕ за обучение за една година са от 1800 до 3500 долара, в зависимост от избрания университет. Годишната ТАКСА ЗА ОБЩЕЖИТИЕ  е от 300 до 800 долара, в зависимост от университета, а медицинската застраховка и полицейската регистрация  - 100 долара. Всички такси се плащат в банката на съответния университет - в брой или с превод. Месечната издръжка  е около 100 долара.

    Преподаването се извършва на руски, английски или украински език. За невладеещите руски език се предлага интензивен двумесечен курс за 100 долара.    С групата могат да пътуват и придружители на студента. Необходимите документи  за придружителя са: задграничен паспорт.

СЕВАСТОПОЛСКИ НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ

ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА И ПРОМИШЛЕНОСТ

 

      Явявя се базово висше учебно заведение и учебно научен център на Министерството на енергетиката на Украйна и подготвя кадри за атомната енергетика

и други отрасли на народното стопанство.Университетът функционира в съответствие с указанията на МАГАТЕ и действащите нормативни документи по подготовка на специалисти.

       Ръководният състав на Университета, научно-педагогическите кадри и техническият персонал е съставен от учени специалисти с богат личен опит в експлоатацията на транспортните и стационари ядрено-енергетични установки.Повече от 30% от тях са били на атомни подводници и предприятия от атомната енергетика.

       Университета разполага с ядрен реактор ИР-100, на който се провеждат научни изследвания и практически занятия.

 

 

                                   ПРЕДЛАГАНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ  

 

Подготовка на бакалаври, специалисти и магистри по следните направления / форма: редовна, задочна и екстернат продължителност на обучението: 4 г за бакалавър, 5г. за специалист и 4.5г. за магистър.

Специалности: екология, информатика и изчислителна техника, компютърни науки, компютърна инженерия, автоматика и управление, енергетика и енергетично  машиностроение, електротехника и електромеханика, метрология измерителна техника и информационно-измерителни технологии, метрология стандартизация и сертификация, химическа технология и инженерия, информационна безопасност.

Аспирантура, преподготовка и повишаване на квалификацията на кадрите.

За студентите и аспирантите Университът  предоставя комплекс от допълнителни услуги като най-добрата библиотека и читалня  в \Крим, изчислителен център и съвременни компютри, спортни площадки и тренажьори, столова- закуска обяд и вечеря и студентско общежитие и клуб.

Севастопол се слави с най-добрия климат, курорти и архитектурни забележителности.