ЛЮАС


Кипър

 

ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ:

Архитектура, Бизнес- администрация, Комуникации, Компютърно инженерство, Компютърни науки, Танцово изкуство, Електронно инженерство, Английски език и литература, Графична комуникация, Управление в хотелиерството, Хотелиерство и управление в туризма, Вътрешен дизайн, Международни отношения и европейско обучение, Право, Маркетинг, Музика, Сестринско дело, Психология, Връзки с обществеността, Реклама и маркетинг, Спорт

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

      -    Бизнес-администрация

      -    Международни отношения

      -    Медия и комуникация

 

АПЛИКАЦИОННА ПРОЦЕДУРА

    Чуждестранните студенти, които биха искали да се обучават в UNIVERSITY OF NIKOSIA, трябва да подадат документите си в офиса на фирма ЛЮАС ООД месец преди началото на учебната година, която започва на 15 август. Необходими са :

  1. Попълнена апликационна форма, заедно с апликационна  вноска от 52 евро.
  2. Заверено копие от паспорта (валиден минимум две години)
  3. Документ за здравословно състояние
  4. Изследване за HIV, сифилис, хепатит В
  5. Рентген на гърдите
  6. Копие на писмо от спонсора на обучението, гарантиращо, че той може да покрие сумата за таксата за обучение и условията за живеене.(Спонсорът може да бъде само майка, баща, съпруг, съпруга или попечител на студента.)
  7. 2 снимки – паспортен формат (на бял фон)

      8.   Академично регистриране

     Освен тези документи, необходими са още и официално заверени копия, плюс официални и заверени копия, преведени на английски език от:

За студентски програми:

-          Диплома за завършено образование със страницата с оценките или еквивалентна квалификация

 За програми за завършилите висше образование (бакалавър):

-          Диплома за завършено висше образование (с оценките) или еквивалентна квалификация

-          Документ за бакалавърска степен с оценките

-    Две референтни писма

-          Документ за работещи лица (ако е необходимо)

ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

    Езикът на обучение в University of Nikosia  е английски. Всички студенти – преди да се регистрират, преминават през тест за проверка на владеене на езика или събеседване, което фирмата организира в България. Впоследствие се  разпределят в различни класове – спрямо показаните знания. Тестът може да покаже, че някои студенти се нуждаят от подготвителен курс на обучение, преди да бъдат регистрирани за новата учебна година.

    Студенти със следните квалификации ще бъдат регистрирани директно за новата учебна година:

 

квалификация                                 степен/точки

 

TOEFL                                               - 500  или повече              

Компютърна –базаTOEFL             - 173 или повече

Интернет – базаTOEFL                  -  61 или повече

IELTS                                                 -  6.0 или повече

Cambridge (First Certificate)           -  минимум В Cambridge (Proficiency Certifikate)- минимум С

GCSE English Language O Level     - минимум С

    Офисът на фирмата внимателно преглежда всяка апликационна форма и ако кандидат-студентът е приет, ще получи Сертификат за приемане. Тогава той трябва да преведе на университета депозит от 3 200 евро. (Останалата сума за обучение и други такси се плащат след записването).  След това офисът предава апликационната форма на студента на Миграционната власт за издаване на виза. Ако визата е одобрена и студентът се откаже, ще бъде глобен с такса от 500 евро.

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2012-2013 ГОДИНА

БАКАЛАВЪР (два семестъра)

Обучение – 8 100 евро

Застраховка – 175 евро

Други такси (включително апликационната форма, виза, регистрация) - 302 евро

Международна студентска гаранция – 400 евро

ОБЩО – 8 977 евро

МАГИСТЪР

Магистър Бизнес-администрация

Обучение – 6 600 евро

Застраховка – 175 евро

Други такси (вкл. апликационната форма, виза, регистрация) - 302 евро

Международна студентска гаранция – 400 евро

ОБЩО -  7 477 евро

Магистър Международни отношения 

Обучение – 5 220 евро

Застраховка – 175 евро

Други такси ( вкл. апликационната форма, виза, регистрация) - 302 евро

Международна студентска гаранция – 400 евро

ОБЩО -6 097 евро

Магистър Медия и комуникация 

Обучение – 5 670 евро

Застраховка – 175 евро

Други такси (вкл. апликационна форма, виза, регистрация и т.н.) - 302 евро

Международна студентска гаранция – 400 евро

ОБЩО – 6 547 евро 

Бележки:

    1.Таксите за бакалавърската степен могат да се променят, в зависимост от програмата за обучение.

    2. Международната студентска гаранция е еднократна и се връща, когато студентът завърши университета.

    3.  Посочените по-горе суми не включват стипендия.

Лични разноски за година:

Квартира – 2 000 – 3 000 евро

Храна и лични разходи – 2 000 – 3 000 евро

Учебници и принадлежности – 400 – 500 евро

Начин на плащане 

    Депозитът от 3 200 евро се заплаща след получаване на Сертификата за приемане. Останалата част от таксата за обучение, заедно с другите такси, се плаща след регистрацията.

ПОСЛЕДНИ СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА АПЛИКАЦИОННИТЕ ФОРМИ 

    Кандидатите трябва дадат своите апликационни форми и необходимите документи най-късно месец преди началото на семестъра, за който се записват. Семестрите започват съответно:

-          начален семестър (от септември до януари) - 15 август-          пролетен семестър (от февруари до май) - 15 декември-          летен семестър (от юни до юли) - 15 май  

    Студентските общежития на университета предлагат две единични стаи и две двойни – с общи кухни и бани. Общежитията се  разпределят на студентите, които са записани първи. Така че, ако сте заинтересовани, трябва да се запишете колкото може по-скоро. Много студенти предпочитат частните квартири. Има огромен обхват от възможности за живеене в района или близо до района на университета. Предлаганите квартири са в близост и до магазини и увеселителни заведения. Ако е необходимо, университетът съдейства за намиране на жилище.

 

АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ
гр.Никозия

Записване и такси за обучение 2012-2013г.
Стъпка 1 – Апликационна форма за записване
(изпращат се следните документи)
1. Попълнена апликационна фарма
2. Апликационна такса – 65 евро
3. Заверено копие от дипломата за завършено образование. Ако документите са на език, различен от английски и гръцки, е необходимо да се направи превод.
4. Заверено копие от дипломата за завършена бакалавърска степен. Ако документите са на език, различен от английски и гръцки, е необходимо да се направи превод.
5. Заверени копия на други придобити академични квалификации
6. Две снимки(паспортен формат)
7. Копие от паспорта

Горепосочените документи трябва да бъдат изпратени не по-късно от един месец преди започването на семестъра.

Стъпка 2 – Заплащане
Документите се изпращат в Американския колеж, придружени със следните предплащания:
Предварителни плащания за:
Таски за обучение:
1 Семестър Студентска програма – 50 % отстъпка         -2,175
1 Летен семестър – 50 % отстъпка                                    -1, 960
1 Семестър Магистърска програма                                   -2, 325
2 Семестъра Магистърска.програма (5% отстъпка)         -4, 420
Цяла Магистърска програма (6,5% отстъпка)                   - 6, 090

Плащането се извършва в евро.

Стъпка 3 – Пристигане в Кипър
След като направят необходимите плащания, студентите могат да отпътуват за Кипър. За студентите от страните, намиращи се в Европейския съюз, не е необходима виза.

Административни такси и други разноски

Административни такси Евро
Регистрационна такса (на семестър) -   25
Технологична такса                             -   35
Медицинска застраховка                    - 170
Студентска такса                                  -  17
Такса лаборатория (библиотека)        -  70
Общо:                                                    - 317

Квартира ( за 8 месеца)     -1 860
Храна  (за 8 месеца)           -1 880
Учебници ( за 8 месеца)    -   345

Важни дати
Краен срок-апликация 31.08.2012, 31.12.2012, 30.04.2013, 31.05.2013
Регистрация - 29.09.2012, 02.03.2013, 09.06.2013, 29.06.2013
Започване на обучение 06.10.2012, 09.02.2013, 15.06.2013, 06.07.2013