ЛЮАС


Гърция

 

СЛЕДВАНЕ В ГЪРЦИЯ – ШЕФИЛД УНИВЕРСИТЕТ

 

    В солунския колеж СИТИ – в редовно или задочно обучение, бакалавърски или магистърски програми – могат да се получат сравнително евтино дипломи от английския университет Шефилд по следните специалности:

 

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

     -    Бизнес – бизнес обучение, маркетинг, мениджмънт и финанси

     -    Психология

     -    Изчислителна техника и информационни технологии (бакалавър компютърни науки)

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

-          Бизнес – магистър по науките: мениджмънт, човешки ресурси в мениджмънта, банки и финанси, маркетинг, реклама и публична администрация

-          Психология

-          Изчислителна техника и информационни технологии – инженер по софтуер и телекомуникации, технологии и предприемачество.

 

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)

 

Магистър бизнес-администрация в :

-          Основен мениджмънт-          Финанси-          Маркетинг 

 

В бакалавърските програми – с продължителност 3 години, могат да се записват випускниците на средните  училища, в магистърските – завършилите  университети, а  в следдипломната специализация – бизнесмените–ръководители и професионалистите.

 

 

Магистърските програми  позволяват редовно и задочно обучение. При редовното обучение продължителността е 1 година, а при задочното – 2 години, като занятията са три дни в месеца – в петък след обяд, събота и неделя.

 

 

Следдипломната квалификация (специализация)  също продължава 2 години, три дни в месеца – петък след обяд, събота и неделя.

 

 

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ:

 

Такса за регистрация /еднократна/ - 390 евроГодишна такса за обучение – 7 550 евро 

 

Вноски за кандидат-студентите:

 

-          Първа вноска – до 10 юли – 1000 евро

-          Втора вноска – до 25 септември – 2 775 евро

-          Трета вноска – до 20 февруари – 3 775 евро

 

    Таксата за регистрация се възстановява в случаите, когато молбата за кандидатстване на студента бъде отхвърлена от Университета Шефилд.

Таксата за регистрация се възстановява и когато кандидатът оттегли молбата си преди 5-ти юли.

    Такси не се възстановяват, ако кандидатът оттегли  молбата си преди или след  започване на обучението .

    Гореспоменатите такси не включват квартирни, дневни и суми за учебни помагала и са предмет на увеличение на годишна база.