ЛЮАС


Русия

 

РУСИЯ – МОСКВА 

МЕСИ

МОСКОВСКИ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ ПО ИКОНОМИКА, СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА

    Студентите на МЕСИ, успоредно с усвояването на висшето си образование, имат и уникалната възможност да се обучават по Международни програми и за годините на своето обучение да получат знания и навици, необходими за квалифициран мениджър в Русия и в чужбина. След завършване на образованието се получават две дипломи държавен образец – национална и европейска (френска или холандска).

    Завършилите бакалавърските програми могат да продължат образованието си както в Русия, така и в университетите – партньори – Open University of the Netherlands  или Auvergne  Clermont.

Образованието се води на руски език по следните

СПЕЦИАЛНОСТИ :

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА (руско-холандска)

Делово администриране

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА (руско-френска)

Мениджмънт

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ – редовно, задочно и дистанционно обучение: 

-          Стратегическо управление

-          Финансов мениджмънт

-          Управление на човешките ресурси

-          Маркетинг

-          Управление на проекти

-          Информационен мениджмънт (електронен бизнес)

-          Мениджмънт в социалната сфера (управление в спорта)

    Второ висше образование се получава в Института за допълнително професионално образование - в съкратени срокове – в редовна и задочна форма на обучение, по следните

СПЕЦИАЛНОСТИ: 

-          Антикризисно управление

-          Счетоводен отчет, анализ и одит

-          Финанси и кредит

-          Мениджмънт на организацията

-          Маркетинг

-          Юриспруденция

ПРОГРАМА  МВА  - Доктор по делово администриране –Редовно, задочно и дистанционно обучение 

-          МВА - GENERAL – Общо

-          МВА - Управление на човешките ресурси

-          МВА - Стратегическо управление 

-         МВА - Финансов мениджмънт

-          МВА - Маркетинг

-          МВА - Информационен мениджмънт 

  -    Executive MBA Maastricht School of Management  Netherlands

Ежегоден прием – октомври и февруари.

    Висше образование за три години предлага Институтът за непрекъснато образование  на МЕСИ, в който завършилите средно професионално образование – колежи и техникуми - могат да постъпят направо в трети курс и под формата на редовна (за 3 години) и задочна ( за 3,5 години обучение) да получат магистърска диплома по следните 

СПЕЦИАЛНОСТИ: 

-          Финанси и кредит

-          Счетоводен отчет, анализ и одит

-          Данъци и данъчно облагане

-          Мениджмънт на организацията

-          Юриспруденция

-          Маркетинг

    Цената на обучението в МЕСИ за учебната 2012/2013 година е 5 800 щ.долара.

    Общежитието за един месец е 150 щ.долара.