ЛЮАС


Human

 

Икономика

вторник, юни 5th, 2011

ИКОНОМИКА

 

С френски език на обучение – френска и украинска диплома

С английски език на обучение – английска и украинска диплома

 

ФАКУЛТЕТИ: 

 

-          Икономика

-          Мениджмънт и право

-          Финансово-отчетен

-          Стокознание

-          Обществено хранене

-          Хотелско стопанство  и туризъм

-          Банково дело

 

СПЕЦИАЛНОСТИ: 

 

-          Финанси, отчет и одит

-          Икономика на предприятията

-          Маркетинг

-          Организация на мениджмънта

-          Мениджмънт на външноикономическата дейност

-          Правознание

-          Банково дело

-          Стокознание и търговско-предприемаческа дейност

-          Стокознание и експертиза в митническата дейност

-          Експертиза на стоки и услуги

-          Технология на храненето

 

Срок на обучение – 5 години.

Език на обучение – руски

Степен – магистър.

 

Право

вторник, юни 5th, 2007

ПРАВО

 

-          Национално и международно

-          Частно и публично

-          Европейско

-          Въздушно

-          Космическо

-          Морско

-          Дипломатическо

-          Консулско

 

Срок на обучение – 5 години.

Език на обучение – руски

Цена – 2 000 – 3 000 щ.долара.

Общежитие – 400 щ.долара годишно.

 

Международни отношения

вторник, юни 5th, 2007

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

-          политически и икономически

-          финансови /валутни и кридитни/

Срок на обучение – 5 години.

Език на обучение – руски

Цена – 2 000 – 3 000 щ.долара годишно

Цена в МГИМО-Москва – 7 600 щ.долара.