ЛЮАС


Aviation

 

АВИАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТИТЕ в университетското образование са: -          Авиация и космонавтика – производство, техническо обслужване, технологии и технологическо оборудване на летищата 

-          Енергетика – газотурбинни устройства и компресорни станции, енергиен мениджмънт  -          Радиотехника – апаратура за радиовръзка, радиопредаване и телевизия, радиоелектронни устройства, системи и комплекси

 -          Компютъризирани системи – автоматика и управление, системи за управление и автоматика 

-          Метрология  и  измерителна техника – информационно-измерителни системи 

-          Електротехника - светлинна техника и източници на светлина, електротехнически системи и електропотребление -          Електронни апарати - биотехнически и медицински апарати и системи

 -          Автоматизация и компютърно-интегрирани технологии - компютърно-интегрирани технологични процеси и производство 

-          Право – правознание  -          Компютърни науки - компютърни системи и мрежи, информационно управляващи системи и технологии, програмно обезпечаване на автоматизираните системи 

-          Икономика и предприемачество - маркетинг, счетоводство и контрол, икономика на предприятията

 -          Мениджмънт – мениджмънт на организацията, мениджмънт на външноикономическата  дейност 

Строителство – автомобилни пътища  и аеродроми, промишлено и гражданско строителство, транспортни технологии и екология

Подготовка на студенти по ПРОГРАМАТА ЗА ТЪРГОВСКИ ПИЛОТИ  / CPL/ за получаване на квалификация МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ, БАКАЛАВЪР и МАГИСТЪР  СПЕЦИАЛНОСТИ:       -    Експлоатация на летателни апарати - квалификация ИНЖЕНЕР-ЛЕТЕЦ Средна цена на обучението – без тренажор и летателна подготовка – 1 800 щ.д. за година.  Срок на обучение – 5 години . Летателна подготовка на ЯК – 18 Т, АН – 2, Л – 410, АН – 26.            

Цена от 103 до 496 щ.д. за час, в зависимост от типа на самолета 

  -          Обслужване на въздушното движение – квалификация ИНЖЕНЕР по управление на въздушното движение и сътрудник по информационното и аеронавигационно обезпечаване на полетите.  Средна стойност на обучението с тренажорна подготовка – 1 900 щ.д. за година. Срок на обучението – 5 години

 -          Производство, техническо обслужване и ремонт на въздушните съдове -  квалификация БОРДЕН ИНЖЕНЕР. Средна стойност на обучението – 1 800 щ.д. за година.Срок на обучение – 5 години РЕДОВНА АСПИРАНТУРА Срок на обучение – 3 годиниГодишна такса – 2 500 щ.д  

СПЕЦИАЛНОСТИ: -          Навигация и управление на въздушното движение

-          Летателна експлоатация

-          Теория и методика на професионалното образование 

АКАДЕМИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Търговски пилот / CPL / 

         -     Курс 232 на  ИКАО    

         -      Продължителност – 1 година и 9 месец      

         -      Обща летателна подготовка – 165 часа. От тях – на ВС – 140 часа 

         -      Начало на обучението – след  комплектоване на групата      

        -      Цена – 15 800 щ.д.      

        -      Език на обучение – руски език 

Търговски пилот с права на полети на многодвигателни  самолети / CPL/,  /MEL/, /IR/ - курс 236 на ИКАО

-          Продължителност на курса 2 години

-          Обща  летателна подготовка 215 часа, от които на ВС – 170 часа

-          Цена 23 700 щ.д.

-          Начало на обучението – след комплектоване на групата-

          Език на обучение - руски 

Получаване на квалификационен  знак Многодвигателни самолети и Полети по прибори – /MEL/, /IR / - курс 234 на ИКАО

-          Продължителност на курса – 3 месеца

-          Обща летателна подготовка – 50 часа, от които на ВС – 30 часа

-          Цена – 7 900 щ.д

.-          Език на обучение – руски или английски    

Подготовка по програмата за пилоти-любители  /PPL/ - курс 231 на ИКАО

-          Продължителност на обучението – 6 месеца

-          Обща летателна подготовка – 46 часа, от които на ВС- 40 часа

-          Начало на обучението – след комплектоване на групата

-          Цена – 4 700 щ.д.

-          Език на обучението – руски 

Такса  за обучение за една година на руски език, платима на две вноски – 1 800 до 2 500 щ.д.Срок на обучение: 

БАКАЛАВЪР  -   редовно – 4 години - задочно – 4,5 години 

МАГИСТЪР  -     редовно – 5,5 години

     -    задочно – 6 години

    Дипломите се издават съгласно стандартите и изискванията на Международната организация за гражданско въздухоплаване /ИКАО/. В края на следването се предлага работа по летищата в цял свят.